top of page
  • גדי בן-חנן מטפל

כאב כרוני לאחר תאונת דרכים


טיפול בכאב כרוני בעזרת שיאצו

לאחר תאונות דרכים לעיתים יש כאב. לפעמים הכאב הופך לכאב כרוני שלא עובר במשך חודשים ושנים.

בעזרת טיפול הכאב יכול לעבור. בטיפול אחד יש הקלה, בעזרת רצף מגיעים לשחרור.

למה הכאב לא עובר כל כך הרבה זמן?

לרוב, אנרגטית האזור ממשיך להחזיק את ההלם, את הפחד והבהלה שהיו בזמן התאונה.

פיסית, לרוב, השרירים באזור תפוסים.

בתהליך הריפוי, חוזרים לנשום, לרווח את האזור, להזרים מחדש את האנרגיה.

וכך השריר (בגב, בצואר, בשכמות) משתחרר והכאב פוחת, וחולף.

ההרגל שאומר "אני אחזיר את השריר תפוס כל הזמן, ככה אני מגן על עצמי" - כבר לא רלוונטי, ואת ההרגל הזה אנחנו משנים.

זה דורש, כנות, רגישות ורצון להרגיש, לפגוש, להשתנות - איכויות שנבנות במפגשים ומאפשרות שינוי.

אותי תמיד מרגש להרגיש איך התנועה חוזרת, איך השריר חוזר לנשום, איך עומס שהיה שם שנים, מתפוגג.

ובגלל זה אני אוהב את השיאצו.

קליניקה בבאר שבע או עד הבית, גדי בן-חנן


24 views0 comments
bottom of page