top of page
Desert Palm Trees

במהלך הטיפול ההילינג עובר דרך המגע, המילים, ועוד.

נתיב הנאור הוא הנתיב הפנימי שאני צועד בו והוא מגיע אל הטיפול דרך תהליכי הילינג ודרך העבודה בשיאצו, ביופידבק ורפואה סינית.

הילינג הינו קיבוץ של אנרגיה למטרות ריפוי.

בשיאצו ההלינג עובר באופן בלתי אמצעי. הוא קשור למגע קשוב מאוד, עדין ונוכח. מגע המאפשר שחרור ואיזון, ומוביל לשקט ורגיעה.

ברפואה הסינית ההילינג מקבל מקום דרך שימוש בכלי הנקרא מוט הכסף. הוא מפעיל את הנקודות אך בעזרתו ניתן גם לעבוד על איברים שונים בגוף.

נשימות שונות וצורות שונות להתייחס אל הגוף מגיעות גם הן מנתיב הנאור:

"נתיב הנעור - מיסטיקה קונקרטית":

נתיב זה נוכח בטיפול דרך ההילינג שעובר בטיפולים ודרך ההתיחסות לגוףנפש:

'נתיב הנעור' - מיסטיקה קונקרטית -

הינו נתיב המעיר ומאיר לבני-האדם את הדרך אל עצמם,

אל האותנטי, אל האלוהי.

הוא נושא מידעים על טבע הבריאה והברואים, ומציע נקודות מבט

בלתי שגרתיות המובילות לחיים מלאים ובעלי משמעות.

מתוך קשר רציף עם הקוסמוס - מעביר הוא את רזי הבריאה

אל עולם החומר, אל הקונקרטי, אל החיים, אל מימוש

בעולמו הרגשי של בן-האדם, ועל כן - 'מיסטיקה קונקרטית''

ההילינג הרוחני עוטף את ההולכים בנתיבו ומאפשר, תוך חשיפה

לאנרגיות ולמידע טרנסצנדנטאלי, לימוד מעמיק על עצמם, התפתחות

המודעות והתודעה, ומתוך כך אפשרות להעבירו הלאה למבקשים

התרחבות שינוי והתפתחות.

אורית כהן-רז

bottom of page