top of page

משכית שמן ריתמית

תרפיה במגע מתוך האנתרופוסופיה

משיכת שמן היא תרפיה במגע. המגע בה הוא רך, דינאמי וריתמי, בעל איכות של תנועה פועמת-נושמת, כמו גלים בים הבאים והולכים. מגע זה יוצר תחושה נעימה ושקטה בגוף, הוא מרגיע, מעודד ומבריא את כוחות הגוף. דרך המגע חווית גבולות הגוף מתחזקת, עוזרת ליצור נוכחות מאוזנת בגוף, ובאופן לא מודע נוצרת תחושת ביטחון.

בנוסף הבסיס הזה של התנועה מאפשר קשר עם החיים שבגוף. דרך קשר זה ניתן לעודד את הבריאות, פיסית ונפשית.

באופן קלאסי המגע מלווה בשמן והוא על פני הגב, חזה ובטן, ידיים ורגליים.

התנועות רכות ו"עגולות" באופיין ומגיעות עמוק אל הרקמות.

לטיפול חלק של עשיה וחלק של מנוחה. תחילה מקבלים את המגע ולאחר מכן מגיע זמן של מנוחה. כיוון שכך הטיפול "מוטמע" זמן זה הוא משמעותי מאוד.

הטיפול מתאים לילדים ומבוגרים.

bottom of page