top of page

דיקור סיני

מתי אני משלב את הרפואה הסינית?

  • המחזור החודשי: כאבים, אי-סדירות, דימום רב ועוד.

  • דלקות אקוטיות: גרון, עניים, אוזניים ועוד.

  • דלקות חוזרות: דלקות בדרכי השתן, גרון ועוד.

  • בעיות שינה, וורטיגו, ועוד

קצת על הרפואה הסינית

 

הרפואה הסינית הכוללת טיפול בנקודות מיוחדות, צמחי מרפא, צ'י גונג ועוד.

הרפואה הסינית כוללת פילוסופיה, קוסמולוגיה, אנטומיה ועוד. כל אלו באים לידי ביטוי בטיפול.

הפילופוסיה מתארת קשרים בין האברי הגוף, הדופק ועוד. היא כוללת את סמלים מוכרים כמו היין והיאנג ומוכרים פחות כמו שערת הגזעים השמיימים ותריסר הענפים הארציים.

צורות אבחנה מיוחדות הן הדופק והלשון. דרכן אפשר לחוש את המצב האנרגטי של האברים הפנימיים, זרימת האנרגיה ועוד.

האנטומיה האנרגטית מתארת "מסלולים", הנקראים מרידיאנים, בהם נעה האנרגיה. כל אחד עם איכות מיוחדת. על פני המסלולים הללו נמצאות נקודות בעלות איכויות ספציפיות.

בחירת כמה נקודות לטיפול הן כמו קוד אנרגטי המהדהד לתוך המערכת הפיסית והאנרגטית ומשפיע עליה.

bottom of page