top of page

צ'י גונג:

צ'י גונג - אומנות תנועה פנימית-חיצונית.

הצ'י גונג מלמד אותנו על עצמינו: מרפא, מחזק, מרכך, מאפשר לנו להגמיש מקומות שנתקעו, לנשום עמוק ורחב ולהגיע פנימה דרך התנועות שבחוץ.

"בתרגול מתקיימת הקשבה עמוקה לתנועות החיצוניות ובכך גילוי של תנועות פנימיות.

תנועה זו מחזקת את כוחות החיים ואת המודעות,

ומובילה אל קבלה ואל ריפוי." (ענתי טפלר, מורה לצ'י גונג)

מרכיבי השיעורים:

תרגול של צ'י גונג פרח הלוטוס ושמונת הכיוונים.

'הסמסרה הר' - אומנות תנועה קדומה.

  • התרגול כולל רצפי תנועה, נשימות ומדיטציות.

  • בשיעור יש חלק בעמידה וחלק בישיבה.

  • אופי התנועה מאפשר לכל אחד להשתתף.

Lotus in Bloom
"תודה לגדי על שעורי הצ'י גונג שבכל שבוע מעניקים לי הרגשה של יותר יציבות, איזון, גמישות ומודעות פנימית.
ההתמדה שלך ושל הקבוצה היא חלק מההצלחה,
המון תודה"

יעל צחור

bottom of page