top of page
  • גדי בן-חנן

מה זה שיאצו ומה זה צ'ובו?


מה זה שיאצו? מה זה צ'ובו (נקודת לחיצה)?

שיאצו היא צורת טיפול דרך מסלולי הארגיה בגוף הנקראים מרידיאנים. הטיפול הוא דרך לחיצות (ע"י אצבע, אמה, ברך) על נקודות בגוף. נקודות אלו הן כמו שער אל זרימת האנרגיה בגוף. אנרגיה זו שולטת בזרימת הדם, העצבים, נוזל הלימפה ובתפקוד האברים הפנימיים ועוד.

צ'ובו הוא השם של נקודות הלחיצה - נקודות המאפשרות כניסה לרובד האנרגטי.

אבל באופן פנימי יותר זה להיות בשאלה: האם עם כל טיפול, עם כל לחיצה השאלה חדשה, ערננה?

מהו שיאצו, דרך טיפול? צורת עבודה? בעבורי יותר נכון לומר הקשבה לשקט, למרחב בו פלא השינוי מתקיים.

דרך נוכחות במרחב של האנריגה, במרידיאנים, בצ'ובו, נוצר שינוי: התמרה של אנריגה אל מצב של איזון ובריאות.

צ'ובו הוא "שער כניסה" ונמצא על המרידיאן. על כל מרידיאן יש מספר צ'ובו.

לכן, יש טיפול שיאצו לכאבי מחזור, טיפול שיאצו למתח ועוד ועוד ועוד.

מה הוא שיאצו? מה הוא צ'ובו?

עבודה עם צ'ובו:

זיהוי שער כניסה למרחב האנרגיה

כניסה גופנית (אצבע, אמה, ברך)

הקשבה, מתי אני מגיע למרחב אחר, לצ'י, לאנרגיה

זיהוי ושהייה

נוצר שינוי

יציאה

נקודה אחת נסגרת והבאה בתור נפתחת.

זהו השיר שמטפלי השיאצו מאזינים לו.

מוזמנים להצטרף לשירה.

גדי בן-חנן, מטפל שיצאו בגבעתיים, שיאצו במודיעין, שיאצו בבאר שבע בבית הלקוח.

90 views0 comments
bottom of page