top of page

ספר הטאו - רפואה סינית

"אם רוצים לצמצם

לפעמים צריך להרחיב

אם רוצים להחליש

לפעמים צריך חזק

 

על מנת להפיל

יש להרים

בכדי לקבל

יש קודם לתת

 

על ידי חוכמת האור

הרך על הקשה

יגבור

 

אבל הכי טוב

בשביל הדג

זה לא להתרחק

מהמים"

לאו צ'ה

ספר הטאו הוא חלק מהספרות הקלאסית של הטאואיזם - זרם רוחני, פשוט ומדיוק. השראתו ממעל, מהטבע ומעומקם של החיים.

 

את הספר כתב לאו צ'ה, מורה אשר חי לפני שנים רבות.

בספר שירים על נושאים שונים. דרך הצגת הדברים שונה מצורת החשיבה הרגילה.

למשל השיר על הרפואה הסינית מתחיל בידע בסיסי על יין ויאנג, ידע טכני שכאורה כל אחד יכול לצטט. ידע שלאחר תרגול הופך לכלי טיפולי אינטאיטיבי.

אך לאו צ'ה מוסיף את הבית האחרון בו הוא הופך את התמונה כולה - מה שהכי חשוב בשביל הריפוי הוא לא הרפואה אלא "להיות במצב נכון עם הטבע". ואם טבעי להיות במים אז לא לצאת ואז לחפש מרפא.

 

ובאופן עמוק יותר: מה מסמלים המים?

מי הוא זה השוחה בהם בחופשיות?

 

אשאיר את השאלות פתוחות לקורא ולי אך אוסיף עוד דבר:

דגש על דרך האמצע

אפשר להשתמש ברפואה, אבל היא כשלעצה איננה העיקר, אלא האדם המוביל עצמו לריפוי.

bottom of page