top of page
  • גדי בן-חנן מטפל

שחרור של לסת תפוסה וההסכמה לגעת

Updated: Sep 21, 2021

התהליך של מפגש עם תחושות הגוף, העמקה, הסכמה לפגוש את תחושות הרגש מובילים לשינוי וללמידה. הדרך לריפוי עוברת דרך תחושות הגוף ודרך תחושות הרגש – וכל זה לא עומד באוויר אלא קורה בחיי היומיום שלנו ובקליניקה:

הגיע מטופל לקליניקה עם לסת נעולה. זה מפריע לו כבר כמה ימים, כואב. בהתחלה סיפר שהכל היה כרגיל בשבוע האחרון.

בזמן הטיפול הוא נתן לעצמו להבחין שהוא עבר ארוע שהיה לו מאוד אינטנסיבי. ארוע שהוא בחר לשים בצד הפך לרגש בחווה. ארוע בו הוא חווה שיפוט, זלזול וביקורת מהסביבה.

הוא הסכים להבחין ולהרגיש את התחושות הלא נעימות, המטלטלות - במרחב בו הוא נתן לעצמו מקום.

לאחר ההבחנה והמגע עם הרגש באופן מיטיב, המגע בגוף איפשר לשרירים באזור הלסת להרפות והוא חש הקלה.


תודה על ההזדמנות להיות ברגע הזה

על הסכמה נוגעת ללב לגעת


*בתמונה - ילדה נוגעת במים, מרגישה את המים, את הרגש חי בהווה

25 views0 comments

Comments


bottom of page